Produkty

 

Produktami powstałymi w wyniku realizacji Projektu są:

 1. Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego
  pobierz
  ankieta konsultacyjna online
 2. Podstrategia kształtowania przestrzeni publicznej (w tym rewitalizacji obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych);
  Dokument ten pozwoli na stworzenie wspólnych założeń odnośnie kształtowania w przyszłości przestrzeni publicznej, tak aby była spójna, klarowna i zaakceptowana przez wszystkie potencjalne grupy docelowe projektu;
  Pliki:
  – Podstrategia kształtowania przestrzeni publicznej
  – Załącznik 1a_Plan operacyjny cz.I_GPR_Łaziska Górne
  – Załącznik 1b_Plan operacyjny cz.I_GPR_Mikołów
  – Załącznik 1c_Plan operacyjny cz.I_GPR_Ornontowice
  – Załącznik 1d_Plan operacyjny cz.I_GPR_Orzesze
  – Załącznik 1e_Plan operacyjny cz.I_GPR_Wyry
  – Załącznik 2a_Plan_Operacyjny_cz II_Program_Opieki_nad Zabytkami dla Miasta Łaziska Górne
  – Załącznik 2b_Plan Operacyjny cz.II_Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Mikołów
  – Załącznik 2c_Plan Operacyjny cz.II_Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Ornontowice
  – Załącznik 2d_Plan_Operacyjny_cz II_Program_Opieki_nad Zabytkami dla Miasta Orzesze
  – Załącznik 2e_Plan Operacyjny cz.II_Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Wyry
 3. Podstrategia Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych;
  Pozwoli na określenie wspólnie na terenie obszaru funkcjonalnego potrzeb związanych z zrównoważonym transportem i usuwaniem niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych w powiecie. A także zaplanowanie wspólnych działań i inwestycji związanych z infrastrukturą transportową.
  Pliki:
  – PODSTRATEGIA – PROMOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU.pdf
 4. Podstrategia ochrony środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów;
  Dokument pozwoli na racjonalną ochronę i kształtowanie środowiska przez zaplanowanie działań w ramach planistycznej strategii ochrony środowiska i jego zasobów na terenie powiatu mikołowskiego.
  Pliki:
  – Podstrategia-Ochrony-Środowiska
 5. Podstrategia ds. lokalnego rynku pracy, wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników;
  Celem dokumentu będzie analiza rynku pracy i określenie celów zwiększających szansę bezrobotnych w obecnej rzeczywistości gospodarczej, określenie planów wspierających zatrudnienie w powiecie oraz wspieranie mobilności pracowników.
  Pliki:
  – Podstrategia ds. lokalnego rynku pracy, wspierania zatrudnienia i mobilności pracowników
  – Załącznik 1 do Podstrategii ds. lokalnego rynku pracy
 6. Podstrategia rozwiązywania problemów demograficznych
  Będzie zawierała informacje o dostosowaniu oferty miast do cyklu życia człowieka; informacje o projektach na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej; kultury i rekreacji);
  Pliki:
  – Podstrategia rozwiązywania problemów demograficznych
   Załącznik 1 do Podstrategii rozwiązywania problemów demograficznych – wyniki badań mieszkańców
 7. Podstrategia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
  Celem tego dokumentu będzie wsparcie dla rozwoju aktywnych form pomocy oraz zmierzający do promowania idei lokalnego partnerstwa realizowanych przez partnerów projektu.
  Pliki:
  – Podstrategia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu OF powiatu mikołowskiego
  – Załącznik 1 do Podstrategii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
  – Załącznik 2 do Podstrategii przeciwdziałnia wykluczeniu społecznemu – wyniki badań mieszkańców
  – Załącznik 3 do Podstrategii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – wyniki badań uczniów
 8. Podstrategia informatyzacji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego;
  Strategia Informatyzacji będzie podstawą organizacji sfery teleinformatyki w Powiecie mikołowskim.
  Pliki:
  – Podstrategia informatyzacji
 9. Podstrategia Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej;
  – Podstrategia instytucjonalna obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego
 10. Podstrategia Promocja obszaru funkcjonalnego.
  Opracowanie dokumentu promocyjnego powiatu wymaga podjęcia różnorodnych decyzji, opartych o diagnozę aktualnej i prognozę przyszłej sytuacji marketingowej powiatu. Koncepcja programu promocji powiatu jest elementarną częścią systemowego projektu rozwoju i wspólnej idei promocji podejmowanych w przyszłości kroków związanych z działaniami promocyjnymi.
  Pliki:
  – 2016-01-31 Podstrategia promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego
 11. Dokumentacja techniczna dla kluczowej inwestycji w obszarze funkcjonalnym wynikającej z przeprowadzonej analizy.
  Pliki:
  Orientacja
  Sytuacja_Plansza 1
  Sytuacja_Plansza 2
  Sytuacja_Plansza 3
  Sytuacja_Plansza 4
  Sytuacja_Plansza 5
  Sytuacja_Plansza 6
  Sytuacja_Plansza 7
  Sytuacja_Plansza 8

 

Wsparcie udzielone przez
Fanpage
014808